รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก

รับสมัครพนักงาน รปภ. และ หัวหน้าชุด จำนวนมาก เพื่อลงงานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถ้าคุณมีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี กับคนรอบข้าง ร่างกายแข็งแรง มีใจรักงานบริการ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯเรา เราจะดู แลท่านเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัว มีสวัสดิการดีๆ เงินเดือนดีๆ โบนัส เงินเกษียนอายุ เงินเบิกรายวันมากถึง 200/ วัน หักค่าชุดราคาต้นทุน

เชิญครับ "เข้ามาร่วมงานกับเรา" บริษัทฯของเรากำลังขยายงาน และต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ ถ้ามั่นใจตัวเองเข้ามาพบเราครับ ติดต่อ 02-147-4900, 02-147-4901, 02-147-4902

  โทรหาเรา
02-147-4900
02-147-4901
02-147-4902
บริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการเจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยี 5G

ให้บริการรักษาความปลอดภัย คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยี 5G

เราก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานรักษาความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ให้บริการงานด้านเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แก่ผู้ประกอบการชั้นนำทั่วไป เช่น หมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ราชการต่างๆ บริษัท ห้างร้านต่างๆ เรามีทีมผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพในการทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาเทคโนโลยี มาอย่างยาวนาน

เทคโนโลยี 5G เพิ่มคุณภาพการทำงานเจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

พัฒนาเทคโนโลยี 5G เพิ่มคุณภาพการทำงาน

เรามีหน่วยงาน พัฒนาเทคโนโลยี ภายในของตนเอง ซึ่งได้พัฒนาระบบควบคุม คุณภาพ การทำงาน (Quality Assurance) ของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยี 5G ชื่อว่าระบบ Waller Patrol System (WPS) ซึ่งช่วยลดปัญหา ด้านคุณภาพการทำงานต่างๆ เช่น การหลับยาม การอยู่เฉย ไม่ออกตรวจตรา ตามมาตรฐาน และช่วยให้ ทีมบริหารสามารถ ได้รับข้อมูลสำคัญ ในการทำงาน อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้ทันท่วงที ทำให้ คุณภาพการทำงานดีขึ้น และลดต้นทุน การทำงาน ได้มาก ทำให้ ผู้รับบริการของเรา พึงพอใจ ซึ่งเราก็ยัง พัฒนาต่อไป ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการทำงานเจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

มาตรฐานการทำงาน

เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีการเข้าแคมป์ฝึกอบรม จำนวน 5 วัน ก่อนให้ลงหน่วยงานจริง มีการฝึกหน้างานจริงอีก 5 วัน โดยมีฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ อบรมเรื่องกฎหมายทั่วไป การตรวจค้นสัมภาระ การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น และการบำรุงรักษา ฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปลา ฝึกการป้องกันตัวมือเปล่า และการใช้อาวุธ ฝึกการให้สัญญาณมือจราจร ฝึกการจดจำใบหน้าคน และยานพาหนะ การใช้วิทยุสื่อสาร มารยาททางสังคมต่างๆฝึกจิตสำนึกที่ดีต่องานที่ต้องรับผิดชอบ และ จิตอาสา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการระบบ Waller Track ผ่านรับคัดเลือกงาน K-Startup Grand Challenge 2016

โครงการระบบ Waller Track ผ่านรอบคัดเลือกงาน K-Startup Grand Challenge 2016

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โครงการ Waller Track ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย ได้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการ K-Startup Grand Challenge 2016 ซึ่งเป็นงานประกวดและส่งเสริมโครงการเทคโนโลยี จัดโดยรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ ที่เปิดรับโครงการจาก 124 ประเทศ ทั่วโลก จุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ของประเทศเกาหลีใต้ ให้สามารถขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้ ทัดเทียมย่าน Sillicon Valley ของสหรัฐอเมริกา
https://www.k-startupgc.org

อ่านเพิ่มเติม

ระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ลงนามในสัญญารับทุน สนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การตรวจจับการหลับ ยาม โดยใช้อุปกรณ์ smart device สำหรับระบบ Waller Track ที่เป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านโครงการ คูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามในสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ  (Image Processing) เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัย กับคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงนามในสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัย แก่คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 บริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัย กับคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่ทางด้านวิชาการ และทางบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ให้ทุนสนับสนุน และให้ข้อมูลการใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนา จะนำมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆของทางบริษัทฯต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Waller Track ผ่านการคัดเลือก เป็น 20 โครงการที่ดีที่สุดของโครงการ True Incube จัดโดย True Corporation

Waller Track ผ่านการคัดเลือก เป็น 20 โครงการที่ดีที่สุดของโครงการ True Incube จัดโดย True Corporation

โครงการระบบควบคุมคุณภาพการทำงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Waller Track ได้ผ่านการคัดเลือกรอบ 5 Minutes Dating for Incubating Program เพื่อเข้าสู่โครงการ True Incube ซึ่งเป็นโครงการพ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ที่จัดโดยกลุ่มบริษัท True Corporation

กิจกรรมคัดเลือกนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดในงาน Startup Thailand 2016 ซึ่งเป็นนิทรรศการ เกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี (tech startup) ของประเทศไทย ที่จัดโดยรัฐบาลไทย ตามนโยบายฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 28 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านเพิ่มเติม

นำระบบ Waller Track ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย ไปออกบูธในงาน Google Hack Fair Bangkok 2015

นำระบบ Waller Track ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย ไปออกบูธในงาน Google Hack Fair Bangkok 2015

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำระบบ Waller Track ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย ไปออกบูธในงาน Google Hack Fair Bangkok 2015 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานโครงการต่างๆ ของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีของ Google อาทิระบบปฎิบัติการ Android, Android Wear, ภาษา Go ฯลฯ (สำหรับ Waller Track ใช้ ระบบปฎิบัติการ Android และจะมีการใช้ Android Wear ในแผนอนาคต) โดยงานจัดที่ C Asean
https://www.hackfairbkk.com

อ่านเพิ่มเติม

ออกบูธนำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในงาน AIS The StartUp 2015 โดย AIS

ออกบูธงานนิทรรศการไอเดีย งาน AIS The StartUp 2015 "Success Starts NOW" วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ C Asean Cyberworld

โครงการระบบควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของเรา ได้รับเชิญให้ไปออกบูธแสดงผลงาน ในงานนิทรรศการไอเดีย AIS The StartUp 2015 "Success Starts NOW" ซึ่งในงาน จะได้พบบริษัท tech startup แนวหน้าของเมืองไทยมากมาย อาทิ StockRadars, ShopSpot, noonswoon, etc. รวมทั้งเราด้วย โดยงานจัดที่ C Asean Cyberworld เวลา 16.00 - 19.00

มาเป็นกำลังใจให้พวกเรากันได้นะครับ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ได้รับการตอบรับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นการเป็นนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผ่านขั้นต้น การพิจารณาเพื่อสนับสนุนเงินทุน จากโครงการคูปองนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 โครงการ ระบบควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงาน Waller Patrol System ของเราได้รับการตอบรับให้ผ่าน จากการพิจารณาขั้นต้นในความเป็นนวัตกรรม เพื่อรับการสนับสนุน จากโครงการ คูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนทางด้านเงินทุน ของโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถทางด้านการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทย ขณะนี้ได้เข้าสู่ขั้นการพิจารณาอย่างละเอียด รอบที่ 2 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในงาน AIS The StartUp 2015 โดย AIS

นำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ) ในงาน AIS The StartUp 2015 โดย AIS

บริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ของเรา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปนำเสนอผลงาน เทคโนโลยีระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของ เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ด้วยเทคโนโลยี 5G ของเรา ในงาน AIS The StartUp 2015 ในวันที่ 23 กันยายน 2558 นี้

งาน AIS The StartUp เป็นงานที่จัดขึ้นโดยบริษัท Advanced Info Service หรือ AIS เพื่อค้นหาสุดยอดโครงการเทคโนโลยีของไทย ที่ช่วยให้ชีวิตหรือการทำงานของผู้คนดีขึ้นในวงกว้าง

ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในงาน AngelHack Bangkok 2015

นำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในงาน AngelHack Bangkok 2015

ทางทีมงานได้นำระบบ WPS (Waller Patrol System) ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของ เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่พัฒนาเพื่อใช้ภายในของบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไปสาธิต ในงาน AngelHack Bangkok 2015 ณ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นงานรวมตัว ของเหล่าผู้สนใจการพัฒนาเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ซึ่งจัดมาแล้ว 65 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการจัดโดยบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายบริษัท เช่น IBM, Google, Amazon, HP หรือสำหรับครั้งที่จัดในประเทศไทย ก็มีบริษัทขนาดใหญ่ของไทยให้การสนับสนุน อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้าย ในงาน “Pich Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค

ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้าย ในงาน “Pitch Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้ายจากหลายร้อยทีม เข้าสู่วัน “Pitch Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค ตึกจามจุรีแสควร์ โดยทางเราได้ส่งโปรเจค joymaid เข้าแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dtacAccelerate

อ่านเพิ่มเติม