รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก

รับสมัครพนักงาน รปภ. และ หัวหน้าชุด จำนวนมาก เพื่อลงงานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถ้าคุณมีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี กับคนรอบข้าง ร่างกายแข็งแรง มีใจรักงานบริการ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯเรา เราจะดู แลท่านเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัว มีสวัสดิการดีๆ เงินเดือนดีๆ โบนัส เงินเกษียนอายุ เงินเบิกรายวันมากถึง 200/ วัน หักค่าชุดราคาต้นทุน

เชิญครับ "เข้ามาร่วมงานกับเรา" บริษัทฯของเรากำลังขยายงาน และต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ ถ้ามั่นใจตัวเองเข้ามาพบเราครับ ติดต่อ สรวิชญ์ AIS 098-741-1162 OFFICE 02-1923933

โทรหาเรา
AIS 098-7411162
OFFICE 02-1923933

สมัครงาน

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) / หัวหน้าชุด
- ค่าแรง รปภ. 470-500/วัน หัวหน้าชุด 500-600/วัน
- เงินเบิก รายวัน วันละ 200 บาท สำหรับเดือนแรก
- โบนัส เมื่อทำงานครบ 1 ปีเป็นต้นไป
- เงินเดือนขึ้นทุกปี (ประเมินจากผลงานและความขยัน ความเอาใจใส่งาน)
- มีเงินกู้ฉุกเฉิน 4,000 บาท/เดือน (ไม่มีดอกเบี้ย) เมื่อทำงานครบ 1 เดือน
- มีเงินเกษียณอายุเมื่อทำงานกับบริษัทเกิน 5 ปีขึ้นไป (เงินเดือน เดือนสุดท้าย x อายุงาน รับเงินก้อนทันทีเมื่ออายุครบ 55 ปี หรือทำครบ 5 ปี)
- วันหยุดนัดขัตฤกษ์ได้ค่าแรง 2 แรง
- เงินรางวัลพนักงานดีเด่น ไม่ป่วย ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา
- เงินช่วยเหลือ ยามเจ็บป่วยเมื่อเข้าโรงพยาบาล กรณีพ่อแม่ลูก เสียชีวิต
- ประกันสังคมสำหรับพนักงาน
- ที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับพนักงานทุกคน

คุณสมบัติ

- อายุ 21-55 ปี
- ส่วนสูงชาย 160 ขึ้นไป หญิง 155 ขึ้นไป น้ำหนักต้องได้มาตรฐาน ไม่อ้วน และ ไม่ผอมจนเกินไป
- พนักงานรักษาความปลอดภัย ถ้าเคยมีประสบการณ์ด้าน รักษาความปลอดภัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หัวหน้าชุด ต้องเคยผ่านงานด้านหัวหน้าชุดมาก่อนหรือมีประสบการณ์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย มาอย่างน้อย 2 ปี
- ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ถ้าผ่านการเป็นทหารมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุราหรือใช้สารเสพย์ติดทุกชนิด
- ต้องไม่มีรอยสักภายนอกร่มผ้า ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ มาก่อน เช่น คดีเกี่ยวกับทรัพย์ คดียาเสพย์ติด คดีละเมิดทางเพศ
- ต้องมีบุคคลค้ำประกันการเข้างาน หรือ ญาติพี่น้องที่สามารถติดต่อได้

กรอกข้อมูลผู้สมัคร


ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์ (เเละ e-mail ถ้ามี)

อายุ

ส่วนสูง (เซนติเมตร)

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

จบการศึกษาระดับใด

สนใจลงงานพื้นที่ใด

รูปถ่าย (ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์)

หมายเหตุอื่นๆ (ถ้ามี)

* ท่านต้องรับรองว่า ข้อมูลที่ให้กับบริษัท เป็นความจริงทั้งหมด หากทางบริษัทพบภายหลังว่า มีข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ที่เป็นผลเสียต่อการทำงาน ทางบริษัทมีสิทธิ์ให้ออกจากงาน โดยไม่จ่ายเงินเดือน หรือค่าชดเชย หรืออาจถึงขั้นดำเนินคดี ในกรณีร้ายแรง