รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก

รับสมัครพนักงาน รปภ. และ หัวหน้าชุด จำนวนมาก เพื่อลงงานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถ้าคุณมีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี กับคนรอบข้าง ร่างกายแข็งแรง มีใจรักงานบริการ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯเรา เราจะดู แลท่านเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัว มีสวัสดิการดีๆ เงินเดือนดีๆ โบนัส เงินเกษียนอายุ เงินเบิกรายวันมากถึง 200/ วัน หักค่าชุดราคาต้นทุน

เชิญครับ "เข้ามาร่วมงานกับเรา" บริษัทฯของเรากำลังขยายงาน และต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ ถ้ามั่นใจตัวเองเข้ามาพบเราครับ ติดต่อ 02-147-4900, 02-147-4901, 02-147-4902

  โทรหาเรา
02-147-4900
02-147-4901
02-147-4902

ข่าวสารของทางบริษัท


โครงการระบบ Waller Track ผ่านรับคัดเลือกงาน K-Startup Grand Challenge 2016

โครงการระบบ Waller Track ผ่านรอบคัดเลือกงาน K-Startup Grand Challenge 2016

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โครงการ Waller Track ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย ได้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการ K-Startup Grand Challenge 2016 ซึ่งเป็นงานประกวดและส่งเสริมโครงการเทคโนโลยี จัดโดยรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ ที่เปิดรับโครงการจาก 124 ประเทศ ทั่วโลก จุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ของประเทศเกาหลีใต้ ให้สามารถขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้ ทัดเทียมย่าน Sillicon Valley ของสหรัฐอเมริกา
https://www.k-startupgc.org

ระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ลงนามในสัญญารับทุน สนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท Waller Security Service ได้ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การตรวจจับการหลับ ยาม โดยใช้อุปกรณ์ smart device สำหรับระบบ Waller Track ที่เป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านโครงการ คูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2

ลงนามในสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ  (Image Processing) เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัย กับคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงนามในสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัย แก่คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 บริษัท Waller Security Service ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัย กับคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่ทางด้านวิชาการ และทางบริษัท Waller Security Service ทำหน้าที่ให้ทุนสนับสนุน และให้ข้อมูลการใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนา จะนำมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆของทางบริษัทฯต่อไป

Waller Track ผ่านการคัดเลือก เป็น 20 โครงการที่ดีที่สุดของโครงการ True Incube จัดโดย True Corporation

Waller Track ผ่านการคัดเลือก เป็น 20 โครงการที่ดีที่สุดของโครงการ True Incube จัดโดย True Corporation

โครงการระบบควบคุมคุณภาพการทำงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Waller Track ได้ผ่านการคัดเลือกรอบ 5 Minutes Dating for Incubating Program เพื่อเข้าสู่โครงการ True Incube ซึ่งเป็นโครงการพ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ที่จัดโดยกลุ่มบริษัท True Corporation

กิจกรรมคัดเลือกนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดในงาน Startup Thailand 2016 ซึ่งเป็นนิทรรศการ เกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี (tech startup) ของประเทศไทย ที่จัดโดยรัฐบาลไทย ตามนโยบายฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 28 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นำระบบ Waller Track ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย ไปออกบูธในงาน Google Hack Fair Bangkok 2015

นำระบบ Waller Track ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย ไปออกบูธในงาน Google Hack Fair Bangkok 2015

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ทางบริษัท Waller Security Service ได้นำระบบ Waller Track ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย ไปออกบูธในงาน Google Hack Fair Bangkok 2015 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานโครงการต่างๆ ของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีของ Google อาทิระบบปฎิบัติการ Android, Android Wear, ภาษา Go ฯลฯ (สำหรับ Waller Track ใช้ ระบบปฎิบัติการ Android และจะมีการใช้ Android Wear ในแผนอนาคต) โดยงานจัดที่ C Asean
https://www.hackfairbkk.com

ออกบูธนำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในงาน AIS The StartUp 2015 โดย AIS

ออกบูธงานนิทรรศการไอเดีย งาน AIS The StartUp 2015 "Success Starts NOW" วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ C Asean Cyberworld

โครงการระบบควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของเรา ได้รับเชิญให้ไปออกบูธแสดงผลงาน ในงานนิทรรศการไอเดีย AIS The StartUp 2015 "Success Starts NOW" ซึ่งในงาน จะได้พบบริษัท tech startup แนวหน้าของเมืองไทยมากมาย อาทิ StockRadars, ShopSpot, noonswoon, etc. รวมทั้งเราด้วย โดยงานจัดที่ C Asean Cyberworld เวลา 16.00 - 19.00

มาเป็นกำลังใจให้พวกเรากันได้นะครับ

ระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ได้รับการตอบรับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นการเป็นนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผ่านขั้นต้น การพิจารณาเพื่อสนับสนุนเงินทุน จากโครงการคูปองนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 โครงการ ระบบควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงาน Waller Patrol System ของเราได้รับการตอบรับให้ผ่าน จากการพิจารณาขั้นต้นในความเป็นนวัตกรรม เพื่อรับการสนับสนุน จากโครงการ คูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนทางด้านเงินทุน ของโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถทางด้านการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทย ขณะนี้ได้เข้าสู่ขั้นการพิจารณาอย่างละเอียด รอบที่ 2 ต่อไป

นำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในงาน AIS The StartUp 2015 โดย AIS

นำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ) ในงาน AIS The StartUp 2015 โดย AIS

บริษัท Waller Security Service ของเรา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปนำเสนอผลงาน เทคโนโลยีระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของ เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ด้วยเทคโนโลยี 5G ของเรา ในงาน AIS The StartUp 2015 ในวันที่ 23 กันยายน 2558 นี้

งาน AIS The StartUp เป็นงานที่จัดขึ้นโดยบริษัท Advanced Info Service หรือ AIS เพื่อค้นหาสุดยอดโครงการเทคโนโลยีของไทย ที่ช่วยให้ชีวิตหรือการทำงานของผู้คนดีขึ้นในวงกว้าง

นำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในงาน AngelHack Bangkok 2015

นำเสนอผลงานระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในงาน AngelHack Bangkok 2015

ทางทีมงานได้นำระบบ WPS (Waller Patrol System) ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของ เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่พัฒนาเพื่อใช้ภายในของบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไปสาธิต ในงาน AngelHack Bangkok 2015 ณ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นงานรวมตัว ของเหล่าผู้สนใจการพัฒนาเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ซึ่งจัดมาแล้ว 65 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการจัดโดยบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายบริษัท เช่น IBM, Google, Amazon, HP หรือสำหรับครั้งที่จัดในประเทศไทย ก็มีบริษัทขนาดใหญ่ของไทยให้การสนับสนุน อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้าย ในงาน “Pich Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค

ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้าย ในงาน “Pich Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค

ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้าย ในงาน “Pich Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค

ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้าย ในงาน “Pich Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค

ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้าย ในงาน “Pich Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค

ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้าย ในงาน “Pitch Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทีมงานจากบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดสรรผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้ายจากหลายร้อยทีม เข้าสู่วัน “Pitch Day” ณ สำนักงานใหญ่ดีแทค ตึกจามจุรีแสควร์ โดยทางเราได้ส่งโปรเจค joymaid เข้าแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dtacAccelerate

ทีมบริหารงานบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้าตำแหน่ง 12 ทีมสุดท้ายในงาน Software Park Innovation Day 2015

ทีมบริหารงานบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการสัมภาษณ์ เข้ารอบเป็น 1 ใน 74 ทีมของโครงการ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ประจำปี 2558 Samart Innovation Awards

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ทีมบริหารงานบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม Orientation Day ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาพบเจอกัน สร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ทำความรู้จักกัน ด้วยความสนุกสนานพร้อมสาระ โดยทางบริษัทได้ส่งผลงาน application “joymaid” เข้าประกวดซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน คือ สวทช. และ Samart ร่วมผนึกกำลังส่งเสริมนักคิด นักพัฒนา นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี ผลักดันสู่การเป็น “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

ทีมบริหารงานบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้าตำแหน่ง 12 ทีมสุดท้ายในงาน Software Park Innovation Day 2015

ทีมบริหารงานบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้าตำแหน่ง 12 ทีมสุดท้ายในงาน Software Park Innovation Day 2015

ทีมบริหารงานบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้าตำแหน่ง 12 ทีมสุดท้ายในงาน Software Park Innovation Day 2015

ทีมบริหารงานบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้าตำแหน่ง 12 ทีมสุดท้ายในงาน Software Park Innovation Day 2015

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทีมบริหารงานบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 12 ทีมสุดท้ายในการ Exclusive Pitching เพื่อเฟ้นหาสุดยอด Startup ไทย โดยส่งผลงาน application “joymaid” เข้าประกวดซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของบริษัท รักษาความปลอดภัย วอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีโอกาสได้นำเสนอไอเดียกับ VC (Venture Capital) ชั้นนำของไทยซึ่งเป็นบันไดก้าวแรกสู่การพบ VC ระดับโลก ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน Software Park Innovation Day 2015 ขึ้น ซึ่งในปีนี้มีแนวคิดหลักคือ “Technologies for Better Living” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยี การประกอบธุรกิจสำหรับโลกแห่งการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ขีดจำกัด และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรด้านไอทีและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร Thailand Software Park Alliances (TSPA) ในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น