รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก

รับสมัครพนักงาน รปภ. และ หัวหน้าชุด จำนวนมาก เพื่อลงงานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถ้าคุณมีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี กับคนรอบข้าง ร่างกายแข็งแรง มีใจรักงานบริการ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯเรา เราจะดู แลท่านเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัว มีสวัสดิการดีๆ เงินเดือนดีๆ โบนัส เงินเกษียนอายุ เงินเบิกรายวันมากถึง 200/ วัน หักค่าชุดราคาต้นทุน

เชิญครับ "เข้ามาร่วมงานกับเรา" บริษัทฯของเรากำลังขยายงาน และต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ ถ้ามั่นใจตัวเองเข้ามาพบเราครับ ติดต่อ 02-147-4900, 02-147-4901, 02-147-4902

  โทรหาเรา
02-147-4900
02-147-4901
02-147-4902

ใบเสนอราคา (Quotation)ลำดับที่
Item
รายการ
Description
เขตในเมือง
Urban Area
เขตปริมณฑณ
Perimeter
หมายเหตุ
Note
1
หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
(Supervisor)
27,000 - 30,000 25,000 - 27,000 ต่อคนต่อเดือน
2
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
(Security Guard)
25,000 - 27,000 24,000 - 25,000 ต่อคนต่อเดือน
3
พนักงานรักษาความปลอดภัย (VIP)
(Body Guard)
100,000 ต่อคนต่อเดือน

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับหน่วยงาน และพื้นที่ที่ลงงาน