รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก

รับสมัครพนักงาน รปภ. และ หัวหน้าชุด จำนวนมาก เพื่อลงงานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถ้าคุณมีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี กับคนรอบข้าง ร่างกายแข็งแรง มีใจรักงานบริการ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯเรา เราจะดู แลท่านเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัว มีสวัสดิการดีๆ เงินเดือนดีๆ โบนัส เงินเกษียนอายุ เงินเบิกรายวันมากถึง 200/ วัน หักค่าชุดราคาต้นทุน

เชิญครับ "เข้ามาร่วมงานกับเรา" บริษัทฯของเรากำลังขยายงาน และต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ ถ้ามั่นใจตัวเองเข้ามาพบเราครับ ติดต่อ สรวิชญ์ AIS 098-741-1162 OFFICE 02-1923933

  โทรหาเรา
AIS 098-7411162
OFFICE 02-1923933

บริการของเรา

รักษาความปลอดภัย หมู่บ้านจัดสรรทั่วไป

รักษาความปลอดภัย หมู่บ้านจัดสรรทั่วไป

เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หมู่บ้านจัดสรรทั่วไป

รักษาความปลอดภัยคอนโดมิเนียม

เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอนโดมิเนียม

รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) สถานที่ราชการ

รักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชน

เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของบริษัทเอกชน

รักษาความปลอดภัยห้างสรรพสินค้า

เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ห้างสรรพสินค้า