รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก

รับสมัครพนักงาน รปภ. และ หัวหน้าชุด จำนวนมาก เพื่อลงงานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถ้าคุณมีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี กับคนรอบข้าง ร่างกายแข็งแรง มีใจรักงานบริการ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯเรา เราจะดู แลท่านเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัว มีสวัสดิการดีๆ เงินเดือนดีๆ โบนัส เงินเกษียนอายุ เงินเบิกรายวันมากถึง 200/ วัน หักค่าชุดราคาต้นทุน

เชิญครับ "เข้ามาร่วมงานกับเรา" บริษัทฯของเรากำลังขยายงาน และต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ ถ้ามั่นใจตัวเองเข้ามาพบเราครับ ติดต่อ 02-147-4900, 02-147-4901, 02-147-4902

  โทรหาเรา
02-147-4900
02-147-4901
02-147-4902
มาตรฐานการทำงาน

มาตรฐานการทำงาน

  • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ส่วนสูง 160 ขึ้นไป ทั้งชายและ หญิง
  • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ และติดตามตรวจทุก 1 เดือน
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล
  • ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการเข้าทำงาน
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยม 3 ขึ้นไป
  • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาเรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

มีการเข้าแคมป์ฝึกอบรม จำนวน 5 วัน ก่อนให้ลงหน่วยงานจริง มีการฝึกหน้างานจริงอีก 5 วัน โดยมีฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ อบรมเรื่องกฎหมายทั่วไป การตรวจค้นสัมภาระ การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น และการบำรุงรักษา ฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปลา ฝึกการป้องกันตัวมือเปล่า และการใช้อาวุธ ฝึกการให้สัญญาณมือจราจร ฝึกการจดจำใบหน้าคน และยานพาหนะ การใช้วิทยุสื่อสาร มารยาททางสังคมต่างๆฝึกจิตสำนึกที่ดีต่องานที่ต้องรับผิดชอบ และ จิตอาสา

อบรมเรื่องท่าจราจร

อบรมเรื่องท่าจราจร

อบรมฝึกระเบียบแถว

อบรมฝึกระเบียบแถว

อบรมฝึกระเบียบแถว

อบรมฝึกระเบียบแถว

อบรมฝึกระเบียบแถว

อบรมฝึกระเบียบแถว

อบรมเรื่องอัคคีภัย

อบรมเรื่องอัคคีภัย

การอบรมเรื่องถังดับเพลิงเบื้องต้น

การอบรมเรื่องถังดับเพลิงเบื้องต้น

การอบรมเรื่องถังดับเพลิงเบื้องต้น

การอบรมเรื่องถังดับเพลิงเบื้องต้น

การอบรมเรื่องถังดับเพลิงเบื้องต้น

อบรมเรื่องศิลปะการป้องกันตัว

อบรมเรื่องศิลปะการป้องกันตัว

อบรมเรื่องศิลปะการป้องกันตัว

การเฝ้าระวังเหตุ และการตรวจตราพื้นที่ระหว่างวัน

การเฝ้าระวังเหตุ และการตรวจตราพื้นที่ระหว่างวัน

การเฝ้าระวังเหตุ และการตรวจตราพื้นที่ระหว่างวัน

การเฝ้าระวังเหตุ และการตรวจตราพื้นที่ระหว่างวัน

การเฝ้าระวังเหตุ และการตรวจตราพื้นที่ระหว่างวัน